E-Mail:
tantamlop@gmail.com
Phone #:
0945 236.790
Liên hệ:
CTY TNHH MTV TM - DV ĐAN THANH

Đặc điểm kỹ thuật

Product Presentation

23/07/2010 : Mr. Tân

Phone :0945 236.790

Email :TanTamLop@gmail.com

NGÓI PHÁP ONDUVILLA

"Sang Trọng và Khác Biệt"



TẤM LỢP SINH THÁI ONDULINE

Tấm Lợp Siêu Nhẹ

"Không nóng khi nắng, không ồn khi mưa, không rêu mốc, rỉ sét"