E-Mail:
tantamlop@gmail.com
Phone #:
0945 236.790
Liên hệ:
CTY TNHH MTV TM - DV ĐAN THANH

Công trình

Product Presentation

23/07/2010 : Mr. Tân

Phone :0945 236.790

Email :TanTamLop@gmail.com

NGÓI PHÁP ONDUVILLA

"Sang Trọng và Khác Biệt"TẤM LỢP SINH THÁI ONDULINE

Tấm Lợp Siêu Nhẹ

"Không nóng khi nắng, không ồn khi mưa, không rêu mốc, rỉ sét"